Nghị quyết của Ban đại diện PHHS trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 25/09/2017 12:05 - Người đăng bài viết: admin
         BAN ĐẠI DIỆN PHHS                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
       Số: 01/NQ- BĐDPHHS    
         
NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG THPT
LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2017 - 2018


          Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày thứ ba (19/9/2017) hội nghị đại biểu PHHS trường THPT Lê Hồng Phong đã diễn ra với sự tham dự của 70 vị PHHS thuộc ban đại diện PHHS của 33 lớp trong toàn trường.
          - Chủ trì: Thầy Nguyễn Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường
          - Thành phần: Thầy Nguyễn Văn Phương - Bí thư Đoàn trường
          - Thư ký: Cô Nguyễn Thị Tiếp - thư ký HĐ nhà trường.
          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của PHHS qua hội nghị phụ huynh học sinh theo đơn vị lớp đầu năm(có bản tổng hợp kèm theo).
          Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả đạt được của trường năm học 2016- 2017 và những vấn đề liên quan đến tình hình nhà trường năm học 2017 - 2018;
          Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự,
          Sau một thời gian thảo luận, hội nghị thống nhất:
 
QUYẾT NGHỊ:
 
          Điều 1. Thống nhất, tán thành với báo cáo đánh giá của nhà trường về năm học 2016- 2017 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho nhà trường trong năm học 2017 - 2018 mà Thầy hiệu trưởng đã nêu ra;
           Điều 2. Để thuận lợi cho việc thực hiện các công việc trong kế hoạch của nhà trường và của ban đại diện PHHS trường, hội nghị nhất trí thông qua các nội dung như sau:
          1. Các ban đại diện PHHS các lớp sẽ trích  số tiền 120.000 đ (một trăm ngàn đồng)/01 PHHS về cho Ban đại diện PHHS trường để chi cho các hoạt động sau đây:( dự kiến thu được 120.000.000 đ):
          - Chi hành chính, thăm hỏi của Ban đại diện PHHS trường: 12.000.000 đ
          - Chi khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc:  38.000.000 đ
          - Chi hỗ trợ đoàn Học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh đợt 1: 1.500.000 đ
          - Chi hỗ trợ đoàn Học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh đợt 2:  20.000.000 đ
          - Chi hỗ trợ Khai giảng, Đại hội Đoàn trường:  5.000.000 đ
          - Chi hỗ trợ giải bóng đá học sinh:   12.000.000 đ
          - Hỗ trợ Đoàn học sinh giao lưu các đoàn trường: 15.000.000 đ
          - Hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật:   16.500.000 đ
          2. Thỏa thuận với nhà trường về tiền nước uống, vệ sinh môi trường là 80.000 đ/học sinh/năm học. Trường sẽ lập dự toán thu chi cụ thể báo cáo với ban đại diện PHHS trường và định kỳ công khai để PHHS biết.
          3. Trên cơ sở có sự đồng ý của 385/386 PHHS khối 12, hội nghị PHHS trường đồng ý để nhà trường tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2018 cho học sinh khối 12 ở 03 môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn. Thù lao chi trả là 7.000 đ/ tiết/ học sinh. Đối với học thêm trong nhà trường thì thực hiện theo thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng tối đa không quá 15.000 đ/tiết. Trường sẽ có trách nhiệm lập dự toán thu chi theo đúng các văn bản quy định hiện hành.
          4. Hội nghị PHHS trường đồng ý với nhà trường về việc lập tờ trình xin chủ trương của Sở GDĐT Lâm Đồng cho trường tổ chức vận động phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí để mua máy chiếu, mua ghế ngồi chào cờ và ghế băng phục vụ sinh hoạt của học sinh trên tinh thần tự nguyện.
          5. Hội nghị PHHS trường thống nhất với nhà trường mỗi lớp sẽ miễn cho 02 học sinh thuộc các đối tượng: Học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh có từ 02 anh em đang học tập ở trường. Số tiền miễn ở đây là các khoản thu do trường và PHHS đứng ra vận động, tuyên truyền (Xã hội hóa, nước uống VSMT, quỹ PHHS các lớp, tiền học ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018). Các khoản thu khác thực hiện theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.
          6. Ban đại diện nhất trí để nhà trường vận động PHHS tham gia đóng góp tiền sổ liên lạc điện tử VNPT theo các mức tùy chọn của PHHS.
           Điều 3: Hội nghị đã bầu ra ban đại diện PHHS trường gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:
          1. Ông Vương Quang Trung – PHHS lớp 11A1 - Trưởng ban
          2. Bà Nguyễn Vũ Anh Diễm -   PHHS lớp 12A9 - Phó ban
          3. Ông Vũ Quang Yên - PHHS lớp 12A5 - ủy viên
          4. Bà Phạm Thị Lê - PHHS lớp 10A6- ủy viên
          5. Bà Vũ Thị Xuân - PHHS lớp 11A2 - ủy viên
           Điều 4. Hội nghị thống nhất Ban đại diện PHHS trường sẽ họp giao ban tối thiểu là 03 lần/năm học với nhà trường để nghe các báo cáo về tình hình nhà trường và phản hồi các thông tin đến nhà trường. Hội nghị đại biểu PHHS trường nhất trí giao cho Ban đại diện PHHS trường phối hợp cùng với hiệu trưởng nhà trường thực hiện tổng hợp theo dõi thu, chi, công khai các khoản kinh phí đã vận động cho toàn thể PHHS nhà trường được biết vào cuối học kỳ, cuối năm học.
          Điều 5. Hội nghị đại biểu PHHS nhà trường tán thành những Nội quy, Quy định nhà trường nêu ra đối với học sinh nhằm mục đích duy trì tốt nề nếp kỷ cương học đường, tăng cường giáo dục đạo đức pháp luật, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong năm học 2017 - 2018.
          Điều 6. Hội nghị thiết tha kêu gọi toàn thể quý vị PHHS trường THPT Lê Hồng Phong tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Ban đại diện PHHS trường hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề  ra. Hội nghị mong muốn tiếp tục được tiếp thu những ý kiến góp ý quý báu của quý vị cho nhà trường và cho Ban đại diện PHHS trường.
          Phụ huynh học sinh khi cần liên hệ với nhà trường thực hiện qua số điện thoại của văn phòng:  02633 873 924
          Nghị quyết được thông qua với sự nhất trí tán thành của 70/70 đại biểu PHHS có mặt. Nghị quyết này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường theo địa chỉ:    lehongphongdilinh.edu.vn
 
 
 THƯ KÝ HỘI NGHỊ                 HIỆU TRƯỞNG                TM. BAN ĐẠI DIỆN PHHS
                                                                                                  TRƯỞNG BAN
             (đã ký)                              (đã ký)                                      (đã ký)
   
    Nguyễn Thị Tiếp               Nguyễn Văn Dũng               Vương Quang Trung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 
 
          SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                       Di Linh, ngày 19 tháng 9 năm 2017
 
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN
HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2017 - 2018
 
          1. Dự kiến tên các công trình:
          - Mua máy chiếu cho các phòng học:  150.000.000 đ (Một trăm năm mươi  triệu đồng)
          - Mua ghế ngồi cho học sinh: 60.000.000 đ  ( Sáu mươi triệu đồng)
          - Mua ghế băng ngồi cho học sinh: 40.000.000 đ(bốn mươi triệu đồng)
          + Tổng cộng giá trị các công trình: 250.000.000 đ(Hai trăm năm mươi triệu đồng)
          + Nguồn huy động: Từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh:
          + Đối tượng hưởng lợi: Học sinh nhà trường
          2. Cách thức tổ chức triển khai
          2.1. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, báo cáo việc huy động xã hội hóa trước Hội đồng trường;
          2.2. Lãnh đạo trường trao đổi, bàn bạc và thông qua Hội nghị đại biểu PHHS toàn trường để xin ý kiến thống nhất;
          2.3. Công khai dự toán các công trình cho tập thể CB-GV-NV, học sinh, PHHS được biết(niêm yết);
          2.4. Lập tờ trình báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Sở GDĐT, được sự chấp thuận mới triển khai vận động;
          2.5. Báo cáo quyết toán công khai các khoản huy động và việc sử dụng các khoản huy động xã hội hóa đó;
 
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                           (đã ký)
 
 
                                                                                   Nguyễn Văn Dũng
    

================================================================================= 


            BAN ĐẠI DIỆN PHHS               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
11       
NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN PHHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 
          I. Ông Vương Quang Trung (Trưởng ban)
          1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban đại diện với nhà trường; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện;
          3. Thay mặt Ban đại diện tham dự các buổi lễ, hội nghị, thăm hỏi PHHS, học sinh với nhà trường khi có các vấn đề phát sinh;
          4. Cùng với hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Ban đại diện PHHS trường về việc quản lý thu, chi, công khai quỹ PHHS trường năm học 2017 - 2018;
          5. Trực tiếp kiến nghị, đề xuất các vấn đề PHHS quan tâm với nhà trường;
          II. Bà Nguyễn Vũ Anh Diễm (phó ban đại diện PHHS)
          1. Thực hiện các công việc do trưởng ban phân công và ủy quyền;
          2. Phụ trách công tác liên quan đến nữ CBGV và nữ học sinh nhà trường;
          3. Tham dự các buổi lễ, hội nghị lớn của nhà trường khi nhận được giấy mời;
          4. Phụ trách các vấn đề liên quan đến học sinh, PHHS xã Liên Đầm.
          III. Ông Vũ Quang Yên (Ủy viên ban đại diện PHHS)
          1. Tham mưu và đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến học sinh, PHHS địa bàn xã Hòa Trung cho ban đại diện PHHS trường;
          2. Phụ trách các ban đại diện PHHS các lớp khối 12 của trường;    
          3. Phụ trách khối công tác liên quan đến các hoạt động ngoại khóa, TDTT của học sinh
          IV. Bà Phạm Thị Lê (ủy viên ban đại diện PHHS)
          1. Tham mưu và đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến học sinh, PHHS địa bàn xã Hòa Ninh cho ban đại diện PHHS trường;
          2.  Phụ trách khối công tác liên quan đến các hoạt động chấp hành pháp luật của học sinh: ATGT, ANTT, PCCN, Vệ sinh môi trường, Vệ sinh ATTP...
          3.  Phụ trách các Ban đại diện PHHS các lớp khối lớp 10 của trường;      
          V. Bà Vũ Thị Xuân (Ủy viên Ban đại diện PHHS)
           Tham mưu và đề xuất cho Ban đại diện các vấn đề liên quan đến học tập của học sinh; Phụ trách ban đại diện PHHS các lớp thuộc khối 11 của trường.
           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

TẢI NHANH CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH DƯỚI ĐÂY

    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên