Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 13:50 - Người đăng bài viết: admin
         SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 85/ KH- THPT LHP                                           Di Linh, ngày 28 tháng 8 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018Thực hiện công văn 1574/SGDĐT-CNTT ngày 25/8/2017 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc thực hiện Tháng an toàn giao thông năm 2017 và công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017 - 2018, trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn giao thông năm học 2017 - 2018 của đơn vị, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1. Mục đích.
-  Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc chấp hành và đảm bảo tốt an toàn giao thông đường bộ, đường thủy;
-  Từng bước xây dựng và hình thành văn hóa trong giao thông. Nhận thức rõ ràng rằng các hành vi vi phạm quy định đảm bảo ATGT cũng là hành vi vi phạm pháp luật;
-  Không để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT. Góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả;
- Việc thực hiện và đảm bảo tốt ATGT của CB-GV-NV và học sinh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được đưa vào kiểm tra, kiểm soát, đánh giá định kỳ trong các buổi sinh hoạt tập thể và các buổi chào cờ đầu tuần.;
 - Các nội dung có liên quan phải được triển khai cụ thể tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một cách thường xuyên, liên tục và đầy đủ.
B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1. Đến tháng 9/2017 thì 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường được quán triệt đầy đủ các nội dung có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;
2. 100 % CB-GV-CNV và học sinh có bản cam kết tập thể về việc thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông;
3. 100 % CB-GV-CNV và  học sinh nhà trường chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Không để xảy ra các vụ việc vi phạm hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn;
4. Các lớp học đều có Bản tiêu chí giao thông đường bộ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;
C. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP.
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới toàn thể CB-GV-CNV và học sinh trong việc thực hiện và chấp hành tốt các quy định về ATGT.
+ Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt 15 phút chủ nhiệm để phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên có liên quan tới công tác đảm bảo ATGT.
+ Dành thời lượng nhất định( giờ sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa) để tổ chức cho học sinh học tập những nội dung trọng tâm có liên quan tới công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cụ thể là phải thực hiện thật tốt những nội dung cốt lõi sau đây:
- Nghiêm cấm việc đi dàn hàng ngang trên đường, lấn chiếm lòng đường, lề đường( kể cả là đi bộ);
- Không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên đường, buông hai tay khi điều khiển phương tiện, đua xe và tổ chức đua xe;
- Điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe theo quy định;
- Khi ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô tham gia giao thông thì đều phải đội mũ bảo hiểm và cài quai theo quy định.
- Không được chở quá số người quy định. Chở hàng cồng kềnh, cản trở giao thông;
- Khi tham gia giao thông thì đi về bên phải theo chiều đi của mình;
- Phải quan sát thật kỹ khi qua đường, khi quay đầu xe; Khi qua đường phải đi đúng nơi dành cho  người đi bộ qua đường( vạch kẻ ngang);
- Không được đu, bám, đứng ở cửa xe khách. Khi xe dừng hẳn mới được lên, xuống xe;
- Phải thể hiện nếp sống văn minh, ứng xử lịch sự khi làm việc với cơ quan chức năng. Tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, khai báo trung thực thông tin các cá  nhân có liên quan. Khi có va chạm giao thông, có người bị nạn phải nhanh chóng có các biện pháp cấp cứu và đưa người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất;
+ Phối hợp với Công an Huyện, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Di Linh, Công an xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông;
+ Đưa nội dung ATGT vào trong chương trình sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các chi đoàn lớp.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin về tình hình chấp hành ATGT của CB-GV-NV và học sinh trong các buổi học.
-  Thành lập tổ nề nếp trật tự thường xuyên kiểm tra việc đi lại của học sinh trên các tuyến đường nhằm phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm ATGT;
-  Trao đổi thông tin với cơ quan chức năng ở các địa bàn để có thông tin về tình hình học sinh;
- Kiểm tra đột xuất các địa điểm học sinh thường xuyên hay gửi xe máy, và phương tiện tham gia giao thông;
- Lập danh sách học sinh có sử dụng phương tiện đến trường.
3. Đảm bảo đường thông, hè thoáng khu vực trước cổng trường tránh tình trạng ùn tắc xảy ra mỗi khi học sinh đến trường và khi tan học.
- Huy động nguồn kinh phí để sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước trước khu vực cổng trường. Hình thành đường đi hai bên đảm bảo đủ rộng cho học sinh có thể đi bộ đảm bảo an toàn;
- Thực hiện bê tông hóa hai đoạn đường phía giáp hàng rào cổng trường để học sinh có hướng đi thuận lợi khi ra vị trí các xe khách chờ sẵn tránh tình trạng học sinh đổ xô hết ra đường cùng một lúc;
- Thực hiện hoàn thiện việc lát gạch vỉa hè để tạo không gian thông thoáng cho người đi bộ khu vực cổng trường.
4. Tăng cường sử dụng các biển hiệu, biển báo, pa nô cho việc tuyên truyền.
- Thực hiện việc lắp thêm các biển báo, pa nô để luôn luôn nhắc nhở học sinh chấp hành và thực hiện tốt các quy định đảm bảo ATGT;
- Đảm bảo mỗi phòng học sẽ có gắn 01 bảng Tiêu chí giao thông đường bộ để học sinh hàng ngày quan sát và thực hiện tốt hơn;
- Tăng cường công tác thông tin trên phương tiện thông tin của nhà trường:  Phát thanh, trang website, thông báo bảng tin trường…
5. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn TNCS, của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy GDCD…
- Lồng ghép các nội dung có liên quan đến ATGT vào trong các đợt sinh hoạt, các giờ học GDCD, các đợt sinh hoạt ngoại khóa…
- Đưa nội dung ATGT là một tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm học đối với CB-GV-CNV và học sinh.
- Có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện đảm bảo ATGT.
- Tuyên truyền trong PHHS thống nhất việc cho con em sử dụng phương tiện đi đến trường đảm bảo an toàn và cam kết không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe;
- Phối hợp với TTGDNN Di linh tổ chức cho học sinh khối 12 đăng ký tham gia học và thi lấy giấy phép lái xe hạng A1. Thực hiện vẽ sa hình trên khu vực sân trường để học sinh có sân tập lái thi lấy giấy phép lái xe A1.
Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong trường học năm học 2017 - 2018 của trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường  có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch này đồng thời tuyên truyền đến người thân trong gia đình cùng thực hiện tốt các quy định về đảm bảo ATGT./.
 
 
 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- CB-GV- NV-HS;                                                                     (đã ký)
- Đăng tải trên Website;
- Lưu VT.                                                                            Nguyễn Văn Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

TẢI NHANH CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH DƯỚI ĐÂY

    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên