Quy định về dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 11:08 - Người đăng bài viết: admin
           SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 78/QĐ - THPT LHP                           Di Linh, ngày 24 tháng 7 năm 2017
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC
NĂM HỌC 2017 – 2018
 
Thực hiện hiện Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm học thêm; căn cứ quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh Lâm đồng; căn cứ văn bản 1502/HD-SGD&ĐT ngày 15/11/2012 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm; căn cứ vào tình hình thực tế việc triển khai dạy thêm, học thêm tại trường trong thời gian qua, trường THPT Lê Hồng Phong ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này chỉ áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Huyện Di Linh;
2. Dạy thêm, học thêm được hiểu ở đây là hoạt động dạy thêm, học thêm cho học sinh trường THPT Lê Hồng Phong có phụ thu tiền  do nhà trường tổ chức theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh và được sự đồng ý của Sở GD&ĐT.
Điều 2. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm
1. Dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của học sinh;
2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa;
3. Học thêm là tự nguyện của học sinh, không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm;
Điều 3. Một số quy định chung
1. Số lượng học sinh, yêu cầu giáo viên:  
-  Một lớp dạy thêm không quá 30 học sinh;
- Học sinh có nhu cầu học thêm thì phải làm đơn theo mẫu, có ý kiến của Cha(mẹ) và được sự chấp thuận của giáo viên dạy thêm. Đơn có dán ảnh 4x6 và do giáo viên dạy thêm quản lý để các cơ quan quản lý kiểm tra khi cần thiết;
- Giáo viên dạy thêm phải có bài soạn(bài chuẩn bị), tuân thủ thời khóa biểu do nhà trường bố trí sắp xếp và ký sổ đầu bài đầy đủ. Giáo viên dạy thêm phải có đơn xin dạy thêm theo mẫu trình hiệu trưởng nhà trường xét duyệt.
2. Thời gian dạy thêm, học thêm:Giáo viên
- Buổi sáng học từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
- Buổi chiều học từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 45'
- Buổi tối: Kết thúc trước 20 giờ 00.
          3. Địa điểm:
           Tổ chức trong khuôn viên trường THPT Lê Hồng Phong.
4. Mức thu tiền học thêm
- Tùy theo số lượng học sinh của lớp học thêm và các yếu tố khác có liên quan, mức thu tiền học thêm từng thời điểm sẽ do sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh học thêm. Mức thỏa thuận tối đa không quá 15.000đ/giờ;
- Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ được nhà trường xem xét để miễn hoặc giảm cho phù hợp với thực tế trên cơ sở có sự đồng ý của giáo viên dạy thêm;
- Định kỳ theo khoảng thời gian ấn định của nhà trường, giáo viên dạy thêm thông báo mức thu cụ thể từng học sinh, số lượng học sinh của từng lớp một cách chính xác về cho bộ phận quản lý để theo dõi, tổng hợp chung.
5. Mức chi tiền học thêm.
- Chi trả cho giáo viên trực tiếp dạy thêm: 80 %
- Chi trả tiền điện nước, lao công vệ sinh, khấu hao CSVC: 15%
- Chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của trường: 5%
6. Thời gian nộp tiền học thêm
- Học sinh hoàn thành trước ngày 25 hàng tháng.
- Từ ngày 25 đến ngày cuối tháng, học sinh chưa thể đóng tiền học thêm tháng đó thì có thể làm đơn xin gia hạn theo mẫu, có ý kiến của Cha(mẹ) và cam kết thời điểm đóng tiền học thêm gửi về Thủ quỹ nhà trường. Thời điểm gia hạn là đến ngày 15 của tháng sau.
Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
1. Trách nhiệm của cán bộ quản lý
- Thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được phân công;
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo lịch phân công;
- Ghi chép đầy đủ biên bản các đợt kiểm tra;
- Kiến nghị, đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề phát sinh.
2. Trách nhiệm của giáo viên tham gia dạy thêm.
- Đăng ký dạy thêm với hiệu trưởng nhà trường( theo mẫu thống nhất);
- Thực hiện nghiêm túc giảng dạy chương trình chính khóa. Tránh trường hợp dạy chính khóa lơ là, thiếu nhiệt tình, ra câu hỏi khó để bắt ép học sinh phải đi học thêm;
- Kê khai, báo cáo trung thực, kịp thời tình hình dạy thêm tại lớp do mình phụ trách. Làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước theo quy định của Pháp luật;
- Không được tự ý cho học sinh không có tên trong danh sách vào ngồi học thêm trong lớp của mình. Quản lý tốt giờ học, thường xuyên nhắc nhở học sinh đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, môi trường. Tích cực và sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp đỡ cán bộ quản lý, bộ phận có trách nhiệm của nhà trường trong những trường hợp kiểm tra đột xuất.
- Nghiêm cấm  dạy thêm ngoài phạm vi nhà trường dưới bất kỳ hình thức nào;
- Nghiêm cấm việc nhận tiền của học sinh, của phụ huynh học sinh dưới mọi  hình thức;
- Phải có trách nhiệm tham gia các ý kiến góp ý cho nhà trường để cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy thêm, học thêm đáp ứng nhu cầu của học sinh và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý các cấp;
- Khi muốn nghỉ dạy thêm phải có đơn xin phép gửi người phụ trách, nếu được chấp thuận thì mới được nghỉ. Không được báo nghỉ đột xuất trừ những trường hợp bất khả kháng.
3. Trách nhiệm của Bộ phận giáo viên, nhân viên có liên quan
- Tổng hợp danh sách, số liệu đầy đủ, chính xác, khoa học và thuận lợi cho công tác kiểm tra;
-  Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh hoàn thành trách nhiệm đóng góp theo quy định;
-  Cấp biên lai thu tiền cho học sinh ngay sau khi học sinh đã hoàn thành đóng góp;
- Định kỳ báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm về cho hiệu trưởng và người được phân công phụ trách;
- Nghiêm cấm việc làm sai lệch thông tin học sinh học thêm.
4. Trách nhiệm của học sinh tham gia học thêm
- Thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà trường. Đi học đủ, đúng giờ và chấp hành tốt Nội quy học sinh trường THPT Lê Hồng Phong;
- Hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định. Không được gian lận, kê khống để xin thêm tiền của Bố, Mẹ sử dụng vào mục đích khác;
- Không được tự ý vào học thêm khi chưa được sự chấp thuận của nhà trường;
- Giữ gìn vệ sinh lớp học, bảo vệ tài sản chung của nhà trường. Chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ;
- Tham gia ý kiến góp ý cho nhà trường về hoạt động dạy thêm, học thêm; Thông tin khách quan, trung thực khi nhà trường tổ chức lấy ý kiến thăm dò.
Điều 5. Xử lý vi phạm
1. Đối với giáo viên
Trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm nếu giáo viên vi phạm các quy định của UBND Tỉnh, Quy định của Sở GD&ĐT, Quy định của trường thì sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm.
2. Đối với học sinh:
Nếu học sinh tham gia học thêm vi phạm các quy định của trường, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.
Quy định này được phổ biến công khai, rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 thay thế các quy định ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị CBGV-CNV- HS mạnh dạn góp ý, phản ánh với hiệu trưởng nhà trường để giải quyết thỏa đáng.
 
 
Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Đăng tải trên Website; E-mail GV;                                           (đã ký)
- Lưu VT, HT.
 
                                                                                                           
 
                                                                                        Nguyễn Văn Dũng
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

TẢI NHANH CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH DƯỚI ĐÂY

    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên