Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng lúc: Thứ hai - 28/10/2019 10:32 - Người đăng bài viết: admin
QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG 
THPT LÊ HỒNG PHONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 146/QĐ-THPT LHP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của trường THPT Lê Hồng Phong)
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
         - Quy tắc này bao gồm các quy định về chuẩn mực  đạo đức, ứng xử văn hóa trong nhà trường phù hợp với truyền thống đạo lý, thuần phong mỹ tục  của dân tộc Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
         - Quy tắc này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác, làm việc và học tập tại trường THPT Lê Hồng Phong.
         Điều 2.Mục đích
         - Nhằm xây dựng nhà trường có một môi trường văn hóa, văn minh, an toàn và thân thiện.
         - Là cơ sở để để xem xét, đánh giá toàn diện đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
CHƯƠNG II
QUY TẮC ỨNG XỬ
         Điều 3. Quan hệ ứng xử của người học
         1.Với bản thân người học.
         Tự giác, tích cực và có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện và chấp hành tốt nội quy, quy định liên quan đến học sinh.
         2.Với bạn bè
         - Không có các lời nói, cử chỉ, hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của bạn bè.
         - Gần gũi, đoàn kết và có tinh thần tương thân, tương ái. Không được phân biệt, đối xử với bạn bè. Sống có trách nhiệm với bạn bè. 
         3. Với CBQL-GV-NV nhà trường
         - Lễ phép, tôn trọng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường
         - Không được có cử chỉ, lời nói, hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của CBQL-GV-NV nhà trường.
         4. Với khách đến làm việc
         - Lễ phép, tôn trọng khách đến làm việc với nhà trường.
         - Hướng dẫn, giúp đỡ chu đáo khách đến liên hệ khi cần thiết.
         5. Với gia đình
         - Biết lắng nghe, tôn trọng các thành viên trong gia đình(Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị..).Không được nói dối hoặc có các hành vi che dấu khuyết điểm với các thành viên gia đình.
         - Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, động viên các thành viên trong gia đình.
         6. Với môi trường
         Có ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Không được có các hành vi phá hoại, hủy hoại môi trường hoặc tiếp tay cho các hành vi phá hoại môi trường.
         7. Với cộng động xã hội
         - Tuân thủ pháp luật, các quy tắc, nội quy của cộng đồng dân cư đề ra.
         - Tích cực tham gia có hiệu quả  các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.
         Điều 4. Quan hệ ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động
         1.Với bản thân
         - Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, chuẩn mực đạo đức của trường THPT Lê Hồng Phong.
         - Gương mẫu, tự giác, trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân.
         2. Với học sinh
         - Tôn trọng học sinh. Thương yêu, chia sẻ và tích cực giúp đỡ học sinh trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
         - Tạo mọi điều kiện để khuyến khích học sinh học tập, rèn luyện tốt.
         - Đối xử công bằng, bình đẳng, khách quan với học sinh.
         3. Với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp
         + Đối với cấp trên
         Phải tôn trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Báo cáo trung thực, tích cực tham gia đóng góp ý kiến khi cấp trên yêu cầu.
         + Đối với cấp dưới, đồng nghiệp
         - Thẳng thắng, chân thành và tôn trọng đồng nghiệp.
         - Giữ gìn đoàn kết nội bộ.
         - Quan tâm, giúp đỡ nhau để cùng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         4. Đối với cơ quan, trường học khác
         - Phối hợp tốt để chia sẻ thông tin và các vấn đề có liên quan đến hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường.
         - Tôn trọng hoạt động riêng của mỗi nhà trường. Không được nói không đúng  sự thật làm xấu đi hình ảnh của mỗi nhà trường.
         5. Với người thân trong gia đình
         - Làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình đối với gia đình theo quy định của pháp luật.
         - Tuyên truyền, giúp đõ người thân trong gia đình trong việc chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
         - Ứng xử với người thân trong gia đình phù hợp với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam.
         6. Với cha mẹ người học.
         - Tôn trọng cha mẹ người học. Giải quyết thỏa đáng các vấn đề cha mẹ người học quan tâm.
         - Biết thông cảm chia sẻ khó khăn với cha mẹ người học.
         - Phối hợp tốt với cha mẹ người học trong việc giáo  dục toàn diện học sinh.
         - Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về người học để cha mẹ học sinh biết.
         7. Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài
         - Tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với khách đến làm việc.
         - Giúp đỡ giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề mà khách quan tâm.
         - Tuân thủ các quy định của nhà nước khi làm việc với yếu tố nước ngoài.
         8. Với môi trường
         Có ý thức trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Có các hoạt động và việc làm thiết thực trong việc góp phần bảo vệ môi trường.
         9. Với cộng đồng xã hội
         Tích cực tham gia  các hoạt động với cộng đồng xã hội trong việc xây dựng cộng đồng văn hóa, văn minh, giàu đẹp, tiến bộ, hạnh phúc.
 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         Điều 5. Trách nhiệm thực hiện
         Quy tắc này được phổ biến đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trường THPT Lê Hồng Phong.
         Điều 6. Hiệu lực thi hành
         Quy tắc này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2018 thay thế cho bộ Quy tắc đã ban hành trước đây. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có gì vướng mắc thì CBGV-NV và học sinh phản ánh về nhà trường để được xem xét, giải quyết.
HẾT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

TẢI NHANH CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH DƯỚI ĐÂY

    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên