Hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2018

Hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2018
Thực hiện kế hoạch 69/-KH/HU ngày 28/11/2018 của Huyện Ủy Di Linh về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2018”; ngày 13 tháng 12 năm 2018 Chi bộ trường THPT Lê Hồng Phong đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2018.
Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Xuân Kếp - Phó ban tổ chức Huyện ủy và đồng chí Phạm Văn Lùng – UBKT Huyện ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy về công tác lãnh đạo năm 2018, báo cáo đã chỉ ra những việc làm được trong công tác chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đồng thời báo cáo cũng thẳng thắn nhìn lại những tồn tại hạn chế và chỉ ra nguyên nhân từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi xin ý kiến góp ý của tất cả đảng viên chi bộ cho báo cáo kiểm điểm tập thể, Hội nghị tiến hành kiểm điểm các cá nhân: Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân đảng viên. 

Một số hình ảnh tại hội nghị: