Lễ phát động phong trào học tiếng anh

Lễ phát động phong trào học tiếng anh
Thực hiện công văn số 2031/KH-SGDĐT ngày 21/10/2019 về việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng anh và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Ngày 04/11/2019 trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng anh trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh. Đây là môi trường để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng lực dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng.