Ngoại khóa bảo vệ mội trường "Nói không với rác thải nhựa"

Ngoại khóa bảo vệ mội trường "Nói không với rác thải nhựa"
Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Đặc biệt là đối với rác thải nhựa,với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…)cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới. 
Hiện nay con người đang quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng một lần, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. Theo thống kê, mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa, mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nilon, 50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại dùng một lần, gần 1/3 túi nilon sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý đã làm ô nhiễm môi trường tự nhiên. 
Nhằm tuyền truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng ứng phong trào chống rác thải nhựa, ngày 21/10/2019 trường THPT LHP tổ chức ngoại khóa Bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa. Trong buổi ngoại khóa này chúng ta sẽ được nhìn thấy những ý tưởng sáng tạo từ các bạn ĐVTN trong việc tái chế rác thải nhựa đã qua sử dụng.